Inner Vision

Inner Vision – Photo

Inner Vision är ett projekt som genomförs av Selam tillsammans med lokala partners för att höja nivån på deltagandet för blinda i Etiopiens musiksektor. Projektet syftar till att undanröja hinder för musikundervisning för synskadade och blinda i Etiopien, och att höja nivån av förståelse och vilja i samhället att göra de investeringar som behövs för att synskadade och blinda ungdomar ska ha möjlighet att göra karriär inom musiklivet.

I april 2015 var Pråmfilm tillsammans med Selam nere i Etiopien och filmade och fotade projektet.

Foto: Kalle Jansson