Trashfilm

Trashfilm – Doc

Sopor är skuggan av den industriella civilisationen. Bakom varje producerad vara, döljer sig en lika stor mängd skräp. Någon har kallat det för “the living dead of capitalism”.
Avfall och nedskräpning är också materiella excesser av komplexa kulturella, ekonomiska och politiska system. Kanske ligger nyckeln till att förstå samtiden i att studera skräpet som genereras.

Ett välkänt svenskt företag påkoms ha bland annat grävt ner, bränt upp, och gömt sopor i en omfattande systematisk skala. De har lurat både kunder och myndigheter i flera år genom att köra ut byggavfall från Stockholmsregionen och lägga det i stora högar i avbefolkade, nedlagda bruksorter. I slutändan blir det lokalbefolkningens problem att ta hand som de gigantiska skräphögarna.

Situationen är symptomatisk för hur skräpbranschen ser ut idag. Sopor är äckliga, och de bör gömmas från konsumenterna. De påminner om den skenande konsumtionen. Kör ut dem till landsbydgen. Gräv ner dem. Exportera dem till tredje världen.
Nya högteknologiska system förpassar sopsystemen till underjorden. Gigantiska sopsugar suger ut hushållssoporna från lägenheten. Det omständiga förloppet med sopor försvinner från det vardagliga livet och förblir osynligt för gemene person.


TRASHFILM presenterar den radikala idén att konfrontationen med sopor är avgörande i hur människor ser på sin konsumtion. Ser man aldrig effekterna, kan man inte heller riktigt bli varse dem. Så klart kan vi rationellt veta att soporna tar vägen någonstans, att dem inte bara går upp i rök när vi kastat dem i sopnedkastet. Men i vår direkta verklighet, i vårt medvetande, försvinner soporna.


Den här filmen drivs av ett visuellt uttryck, där vi betraktar skräpet och branschen som gjort sig rik på sophantering. Ett vanligt ordspråk i branschen är att sopor har gått från att vara en börda till att bli en resurs. Vi får också träffa olika människor som ingår i denna nya business – den välkammade säljaren, den hårt slitande sopgubben och maskinisten som kör värmeverken där soporna förvandlas till fjärrvärme.