Den e vi – Teater Fryshuset

Next Post

Den E Vi är en teaterföreställning med målet att lyfta ungas röster in i det allmänna rummet samt stötta dessa unga genom att tillhandahålla verktyg som de kan använda för att skapa och möjliggöra sin egen karriär och framtid.

Next Post Share Post :

More Posts